do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

tel. 795 492 446 , biuro@agromika.pl W przypadku braku poszukiwanego produktu proszę o kontakt

Producenci

CURZATE CU 49,5 WP 15G

Dostępność: średnia ilość
Cena: 8,30 zł 8.30
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

CURZATE CU 49,5 WP

Środek grzybobójczy i bakteriobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie w amatorskiej uprawie pomidora w ogrodach działkowych i przydomowych.

Zawartość substancji czynnych: cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 4,5% (45 g/kg), miedź (w postaci tlenochlorku miedz)i - 45,0% (450 g/kg).

OPIS DZIAŁANIA

CURZATE Cu 49,5 WP jest środkiem grzybobójczym i bakteriobójczym w formie proszku do
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy
grzybopodobne i bakterie w amatorskiej uprawie pomidora w ogrodach działkowych i
przydomowych.

Środek przeznaczony do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o
pojemności do 5 l z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pomidor (uprawa w gruncie)
zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora, bakteryjna cętkowatość pomidora.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 g/10 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 - 2,5 g/10 m2
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub
natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. W sezonie wykonać 2-3 zabiegi w
odstępach co 7-10 dni, zwłaszcza na plantacjach zagrożonych chorobami bakteryjnymi. Środek
stosować w pełni fazy rozwoju owoców do końca tej fazy (BBCH 76-80).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstępy czasu między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2

UWAGI
Rośliny należy opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone i nie tworzyły się na nich
krople.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Opryskiwanie najlepiej wykonać w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru
niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i wykonującego
zabieg. Opryskiwać dokładnie wszystkie części roślin. Rośliny rosnące w pobliżu, zwłaszcza
przeznaczone do zbioru i konsumpcji, zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po
wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą
(nieopryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny.
Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące
do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania .

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu, zamknąć szczelnie
opryskiwacz i wymieszać ją zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. W czasie
pracy ze środkiem ściśle przestrzegać zalecanych środków ostrożności, uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
W przypadku mycia opryskiwacza przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz wymyć i wypłukać
wodą. Używać go wyłącznie do zabiegów środkami ochrony roślin.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pomidor ( uprawa w gruncie) – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w któ-
rym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
– w dobrze wentylowanym miejscu, w pojemniku szczelnie zamkniętym,
– w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl