do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

tel. 795 492 446 , biuro@agromika.pl W przypadku braku poszukiwanego produktu proszę o kontakt

Producenci

KARATE ZEON 050 CS 10 ML

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 11,70 zł 11.70
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

K A R A T E Z E O N 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2013 z dnia 18.02.2013 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 319/2017d z dnia 04.07.2017 r.

OPIS DZIAŁANIA
Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach
rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,6 ml/100 m2

Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek
stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 – 2,0 ml/100 m2

Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.

Zalecana ilość wody: 3 – 4 l/100 m2

Zalecane opryskiwane: średniokropliste

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 ml/100 m2
.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć
stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi
wykonać stosując środki z innych grup chemicznych

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 5 – 7,5 l/100 m2
.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE

Cebula
Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

Śmietka cebulanka.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2

Kapusta głowiasta
Gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Mszyca kapuściana.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Śmietka kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.

Zalecana ilość wody: 5 - 6 l/100 m2
.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Aronia

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100m2
.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 ml/100m2

Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy pierwszy liść aronii jest
rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Omacnica jarzębianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100m2
.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 ml/100m2

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w
kwiatostanach).

Zwójka różóweczka

Zalecana ilość wody: 5 – 7,5 l/100 m2
.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kukurydza cukrowa
Omacnica prosowianka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
.
Termin stosowania: zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest
wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 3 - 4 l/100 m2
.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo
po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka Karate Zeon 050 CS.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20
oC. W temperaturze wyższej zabieg
wykonać pod koniec dnia.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula) lub szkodników (np.: mszyca
kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części
roślin były pokryte cieczą użytkową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed
użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i ciecz mechanicznie wymieszać następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie starannie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczny dla pszczół. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz
innych owadów zapylających. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta, kukurydza cukrowa - 7 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl