do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

tel. 795 492 446 , biuro@agromika.pl. W przypadku braku poszukiwanego produktu proszę o kontakt.

Producenci

ROUNDUP 360 PLUS 5L

Dostępność: brak towaru
Cena: 402,50 zł 402.50
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 3.2078
Producent: Mosanto
Kod produktu: CHE000009

ROUNDUP 360 PLUS 5L - Opis

Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego
oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach
uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka
cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej,
jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach, oraz terenach
nieużytkowanych rolniczo.

Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni
od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.


Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.


Chwasty wrażliwe:
dawka 1,25 l/ha:
komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne.
dawka 1,875 l/ha:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.
dawka 2,5 l/ha:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy
zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 3,75 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka
powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 4,0 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka
powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
dawka 6,0 l/ha:
bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka
powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica
drobnokwiatowa.


Chwasty odporne: skrzyp polny.


STOSOWANIE ŚRODKA
A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia
wschodzących chwastów.
Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed
wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty
ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


MARCHEW, PIETRUSZKA CEBULA, POR (Z SIEWU)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami
rośliny uprawnej (BBCH 00-09).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii,
tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym
siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.


BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami
buraka cukrowego (BBCH 00-09).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.


PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY,
RZEPAK OZIMY.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.
Termin stosowania:
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na
10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
D. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia zbioru (desykacja).


PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY,
RZEPAK OZIMY.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.
Termin stosowania:
W celu przyspieszenia zbioru roślin uprawnych (desykacji) środek stosować w zbożach
w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a przypadku rzepaku
ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:


W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych
- w zbożach przeznaczonej na materiał siewny
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.


E. Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 - 6,0 l/ha.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
Termin stosowania:
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm
i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


F. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza
dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o
twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce
niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie,
torowiska tramwajowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6,0 l/ha.


Termin stosowania:
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków
chwastów.
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l
środka na 10 litrów wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

.
G. Likwidacja ugorów i odłogów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 - 6,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.


Termin stosowania:
Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.
Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych
i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Roundup 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach gdy zwalczane są
chwasty roczne i po 5 dniach gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Przeciwskazania
1. Środka nie stosować:

- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Pliki do pobrania:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl